Connect with us

Hi, what are you looking for?

Economy

Co z rozbudową instalacji fotowoltaicznej po 1. kwietnia 2022? Odpowiada ENERGA

Co z rozbudową instalacji fotowoltaicznej po 1. kwietnia 2022?  Odpowiada ENERGA

1 kwietnia 2022 roku wejdzie w życie nowy system rozliczeń prosumentów – net-billing. Choć system ma dotyczyć nowych prosumentów, do naszej Redakcji cały czas napływają pytania od czytelników, którzy obawiają się, że jeżeli zechcą rozbudować swoją instajśśylacjewę po zn zj instajśylacjewcie po now system W związku z tym zapytaliśmy Operatorów, czy tak się stanie.

Odpowiedź Taurona

W grudniu 2021 roku pisaliśmy, że TAURON w odpowiedzi na pytania Redakcji potwierdził, że zmiana systemu rozliczeń z systemu opustów na net-billing będzie możliwa na prośbę prosumenta Natomiast jeżeli prosument rozbuduje swoją instalację do mocy większej niż 10 kW, zmieni się tylko stosunek ilościowy rozliczanej energii z 1:0,8 na 1:07. Gdy na skutek rozbudowy łączna moc zainstalowanej instalacji PV przekroczy 10 kW, energia będzie rozliczana w stosunku ilościowym 1 do 0,7. Tylko rozbudowa instalacji do mocy powyżej 50 kW, będzie się wiązała z rezygnacją z systemu opustów, gdyż jest to już mała instalacja, a nie mikroinstalacja. Małe instalacje PV (od 50 kW do 1 MW) nigdy nie były rozliczane w systemie opustów.

Rozbudowa instalacji a net-billing – odpowiada ENERGA

Fakt, że rozbudowa instalacji nie będzie wiązała się z rezygnacją z systemu opustów potwierdziła również ENERGA.

Jeżeli rozbudowa czy modernizacja instalacji będzie spełniała warunki przewidziane w ustawie, to odbiorca w dalszym ciągu powinien być rozliczany zgodnie z systemem opustów.

– dla Redakcji odpowiada ENERGA

W odpowiedzi na pytanie, czy ENERGA rozważa zmiany w umowach obecnych prosumentów, by pomimo zagwarantowanego obecną ustawą o OZE 15-letniego okresu rozliczeń w systemie opustów zmienić tym prosumentom system rozliczeń na net-billing, Operator potwierdził również, że będzie stosować się do zapisów Ustawy o OZE, która gwarantuje obecnym prosumentom zachowanie rozliczeń w systemie opustów na okres 15 lat.

See also  He failed his driving test three times because of a Tesla. Elon Musk is too tech?

W jakiej sytuacji obecny prosument powinien liczyć się z koniecznością przejścia z systemu opustów na net-billing?

Niektórzy prosumenci obawiali się również, że jeżeli nie złożą oświadczenia o chęci pozostania w systemie opustów, to automatycznie przejdą na net-billing. Nie jest to jednak prawda, co również potwierdziła ENERGA.

Zmiana (systemu rozliczeń – przyp. red.) będzie możliwa na wniosek odbiorcy, który z własnej inicjatywy będzie chciał przejść z systemu opustów do rozliczeń w modelu. net-billing

– komentuje ENERGA

Jak będzie wyglądał nowy system rozliczenia produmentów? Kiedy będzie się najbardziej opłacał? Przeczytaj PORADNIK po nowym systemie rozliczeń prosumentów!

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Tech

Another person familiar with Sony’s plans confirms the killer news for PS5 owners. Horizon Forbidden West is not expected to appear on the market...

Economy

Farmer reveals government plans for CPK The farmer who issued the documents is a member of the social council of the CPK. As he...

Economy

Cybercriminals attacked the European branch of Media Markt. We still shop in the store, although some services are not working. How to protect yourself...

Tech

It has always been said that the iPhone 14 Pro will be deprived of the distinctive notch in the screen in favor of a...